Klasterių kompetencijos tinklas (KKT) – tai Lietuvos viešų paslaugų verslui tiekėjų santalka, skirta padėti Lietuvos įmonėms:

 • suprasti klasterizacijos naudą ir būtinas sąlygas;
 • išmokti planuoti, organizuoti ir plėtoti klasterių veiklą;
 • pačioms telktis į regioninius ir tarptautinius klasterius;
 • remti klasterių veiklą inovacijomis.

Tinklas veikia visoje Lietuvoje ir yra ilgalaikė, nuolatinė iniciatyva teikti Lietuvos įmonėms, mokslo institucijoms ir valstybės ar savivaldybių įstaigoms šias nemokamas paslaugas:

 • informavimo;
 • žinių plėtros;
 • gebėjimų lavinimo;
 • individualaus/grupinio konsultavimo;
 • tęstinio sprendimų priėmėjų, specialistų mentoringo.

Tinklo veiklą remia Lietuvos Respublikos ir ES mokesčių mokėtojai, jo veikla remiasi galiojančia teise bei abipusiškumo ir bendradarbiavimo principais.

KKT INICIATORIAI

 • Eksportuojančioji Lietuva (http://www.enterpriselithuania.com/ ), kurios misija — maksimaliai išnaudojant pasaulio ekonomikos globalizacijos bei Europos sąjungos plėtros bei ekonominės integracijos atveriamas galimybes, skatinti Lietuvos ekonomikos augimą ir Lietuvos verslo plėtrą.
 • Žinių visuomenės institutas (http://www.zvi.lt), kurio misija — spartinti žinių bei besimokančios visuomenės vystymąsi Lietuvoje, telkiant mokslo, švietimo, pramonės ir verslo profesionalus bei institucijas į efektyviai veikiančius kompetencijų tinklus.
 • Lietuvos inovacijų centras (http://www.lic.lt ), kurio misija — teikti inovacijų paramos paslaugas, įgyvendinant Lietuvos inovacinę ūkio plėtros politiką.