Klasteriai – tai tarpusavyje susietose pramonės šakose bendradarbiaujančių įmonių, joms reikalingų tiekėjų, ir asocijuotų institucijų (universitetų, mosklo tyrimų centrų, standartų ir prekybinių asociacijų) santalka vienoje vietovėje/regione, siekianti:

 • Įveikti didėjančią tarptautinę konkurenciją (pasiekti didesnio produktyvumo);
 • Integruotis į tarptautinius verslo bendradarbiavimo tinklus (Lietuvos įmonės pavieniui nėra pajėgios to padaryti);
 • Dalintis technologine, tarptautinio marketingo, finansine kompetencija;
 • Kurti naujas verslo „žaidimo taisyklės“: XXI amžiaus sėkmingo verslo modelį.

Pagrindiniai klasterių tipai:

 • Mikro klasteriai arba horizontalūs tinklai;
 • Vertės grandinės;
 • Tiekimo grandinės;
 • Sektoriniai klasteriai;
 • Geografiniai klasteriai;
 • Makroklasteriai (nacionaliniai, tarptautiniai).

Pagrindiniai klasterių bruožai:

 • Geografinė koncentracija;
 • Klasterius sudaro konkurencinės sėkmės susilaikę verslo dariniai (įmonės, koncernai, verslo veikėjai ir pan.);
 • Klasteriai apima pakankamai didelį įmonių/organizacijų skaičių;
 • Panašūs klasteriai stirtingose šalyse nėra labai unikalūs, bet turi panašius bruožus;
 • Klasteriai turi aiškiau ar sunkiau identifikuojamas ribas;
 • Klasteriai retai kada „telpa“ į standartines pramonės klasifikavimo sistemas;
 • Klasteriai skatina tiek įmonių konkuravimą, tiek ir kooperavimąsi;
 • Klasteriai yra saviorganizuojantys.

Tvariai veikiančio klasterio požymiai:

 1. Šalys gerai pažįsta viena kitą, o informacija apie klasterį yra pakankama. Klasterio įmonės turi bendrą istoriją, kuri stiprina bendradarbiavimą.
 2. Aišku, kas yra pagrindiniai klasterio veikėjai, kuria kryptimi turi plėtotis klasteris, ir kas yra pagrindiniai konkurentai.
 3. Klasteris turi centrinį organą (ar keletą jų), atsakingą už tokias svarbias funkcijas, kaip tarpininkavimas, lobistinė veikla, informavimas ir kt. Toks organas nebūtinai yra klasterio branduolys — pagrindinė organizacija, kuri geriausiai atlieka interesus vienijančios institucijos funkciją.