Lietuvos klasterių žemėlapis

Paslaugos, keičiančios kliento materialinių gėrybių savybes

Vėjo energetikos skatinimo klasteris („VESK“)
« grįžti

Pagrindiniai uždaviniai:

  1. Vykdyti vėjo energetikos, ypač jūrinės vėjo energetikos, kaip pramonės šakos atsiradimo Lietuvoje galimybių tyrimus, vėjo jėgainių ar jų komponentų gamybos Lietuvoje galimybių analizę, vėjo jėgainių statybos sausumoje ir jūroje plėtros studijas, mokymo programas, seminarus ir konferencijas, teikti pasiūlymus dėl teisės aktų ir norminės aplinkos šioje srityje tobulinimo, kitaip populiarinti vėjo energetikos veiklą Lietuvoje, pritraukiant kitus šioje srityje veikiančius ar ketinančius veikti subjektus bei skatinant juos keistis žiniomis, patirtimi ir įgūdžiais;
  2. Organizuoti Klasterio rinkodaros veiklą, siekiant pritraukti kitus šioje srityje veikiančius ar ketinančius veikti subjektus;
  3. Kurti bei skatinti verslo, mokslo, mokymo ir paslaugų sričių subjektų vidaus ir išorės bendradarbiavimo tinklą, teikiantį jo nariams papildomą pridėtinę vertę mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, marketingo, verslo valdymo, žmonių ištekių ugdymo bei aplinkos apsaugos srityse, taip pat skatinantį inovacijų diegimą ir palengvinantį investicijų pritraukimą, taip pat vidinius ir išorinius Partnerių ryšius;
  4. Kaupti, analizuoti ir teikti Partneriams informaciją apie vėjo energetikos srities pramonės rinkos raidos procesus bei iššūkius, taip pat apie šios srities pasiekimus bei pažangią patirtį Lietuvos, ES ir pasaulio rinkose, identifikuoti Partnerių konkurencinius pranašumus bei jų dabarties bei ateities poreikius, ieškoti jų įmanomai geriausio patenkinimo galimybių Lietuvoje ir užsienyje;
  5. Gerinti Partnerių gebėjimus užsienio naujausių technologijų, medžiagų, kitų vadybinių ir technologinių inovacijų bei investicijų diegimo srityse, modernizuoti verslo valdymą ir diegti naujus efektyvius verslo modelius, ypač skatinant Partnerių bendradarbiavimą;
  6. Visokeriopai stiprinti Klasterio viduje ir išorėje Lietuvos mokslo ir mokymo institucijų bendradarbiavimą su verslo įmonėmis;
  7. Telkti ir ugdyti Lietuvos vėjo energetikos ir kitų susijusių sričių gamybos įmonių kūrybinį potencialą, ypač įtraukiant į bendrą veiklą aukštųjų mokyklų bei mokslo tiriamųjų institucijų darbuotojus, studentus ir individualiai Lietuvos ir užsienyje dirbančius specialistus;
  8. Didinti Partnerių, taip pat visos Lietuvos vėjo energetikos sektoriaus pridėtinę vertę, konkurencingumą ir verslo internacionalizavimą ekonominės globalizacijos sąlygomis.
Koordinatorius:
,
El paštas:
Tel.:
Nariai:
Lietuvos vėjo energetikų asociacija
Baltijos pr. 123-61, Klaipėda
UAB "AVEC"
Švitrigailos g. 5, Vilnius
VšĮ „Strateginės savivaldos institutas“
Baltijos pr. 123 - 61 / Minijos g. 123, Klaipėda
VšĮ „Baltijos agroverslo institutas“
J. Jasinskio g. 12, Vilnius
UAB „Rusnės vingiai“
Kaštonų g. 5 - 2, Vilnius
UAB „Baltijos jūros energija“
Architektų g. 113 - 10, Vilnius
UAB "Skaitos kompiuterių servisas"
Konstitucijos pr. 7, Vilnius
Lietuvos vėjo energetikų asociacija
Baltijos pr. 123 - 61 / Minijos g. 123, Klaipėda
AB „Vakarų laivų gamykla“
Minijos g. 180, Klaipėda