Lietuvos klasterių žemėlapis

International Security Cluster
« grįžti

Vizija: Saugumo – privataus ir valstybinio sektorių veiklos pagrindo – vystymas ir užtikrinimas Europos Sąjungoje bei NATO šalyse.

Misija: Didinti fizinį ir informacinį saugumą tarptautiniu mastu, užtikrinant šio sektoriaus skirtingų krypčių produktų konkurencingumą, efektyvumą ir prieinamumą.

Tikslai ir uždaviniai. Dalyviai siekia bendradarbiauti ir plėtoti partnerystę bei ekonominę veiklą fizinio ir informacinio saugumo sektoriuje bei su juo susijusiose srityse šalies ir tarptautiniu mastu.

Ypatingas dėmesys yra skiriamas šioms fizinio ir informacinio saugumo sektoriaus kryptims:

  • strateginei komunikacijai (valstybės valdymo ir korporacijų lygiu);
  • psichologinio poveikio ir fizinės įtakos apsaugai (informacinės technologijos, moksliniai tyrimai, edukacija (ir mokymai), produktai, proceso vertinimas);
  • kibernetiniam saugumui (interneto, telekomunikacijų ir judriojo ryšio programinės įrangos saugumas);
  • vadovavimo, valdymo, ryšių ir kompiuterinių tinklų sistemų apsaugai;
  • kūrybiškiems ir naujoviškiems strateginiams sprendimams.

Veiklos kryptys apima (bet neapsiriboja): strateginę komunikaciją, kibernetinį saugumą, akcizinių/apmuitinamų prekių judėjimo monitoringą ir kontrolę, elektroninės kovos priemones ir kontr-priemones, sprendimo priėmimo proceso apsaugą ir tobulinimą, vadovavimo, valdymo, ryšių ir kompiuterinių tinklų sistemas, mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą saugumo srityje, inovacijas saugumo srityje, tarptautinį bendradarbiavimą saugumo srityje, bendrų produktų, paslaugų, mokymo programų su mokymo institucijomis kūrimą, visuomenės švietimą, sukurtų saugumo sektoriaus produktų komercializavimą, psichologinio poveikio priemones, kontr-propagandą, bendradarbiavimą su įstatymų leidėjais ir valstybinėmis institucijomis, dalyvavimą darbo grupėse, pasiūlymų teikimą.

Koordinatorius:
International Security Cluster
Savanorių pr. 178F, Vilnius
El paštas: marius@securitycluster.eu
Tel.: 8 686 77781
Nariai:
UAB „Grigal Invest“
S. Žukausko g. 15-39, Vilnius
UAB ,,Inta“
Dariaus ir Girėno g. 40, Vilnius
UAB „TOWI“
Ukmergės g. 369а, Vilnius
UAB ,,Vardas.lt“
Savanorių pr. 176, Vilnius
UAB „Saugiai“
Savanorių pr. 176, Vilnius