Klasterių kompetencijos tinklas (KKT) – tai Lietuvos viešų paslaugų verslui tiekėjų santalka, skirta padėti Lietuvos įmonėms:

  • suprasti klasterizacijos naudą ir būtinas sąlygas;
  • išmokti planuoti, organizuoti ir plėtoti klasterių veiklą;
  • pačioms telktis į regioninius ir tarptautinius klasterius;
  • remti klasterių veiklą inovacijomis.

Skaityti daugiau

Klasteriai – tai tarpusavyje susietose pramonės šakose bendradarbiaujančių įmonių, joms reikalingų tiekėjų, ir asocijuotų institucijų (universitetų, mosklo tyrimų centrų, standartų ir prekybinių asociacijų) santalka vienoje vietovėje/regione, siekianti:

  • Įveikti didėjančią tarptautinę konkurenciją (pasiekti didesnio produktyvumo);
  • Integruotis į tarptautinius verslo bendradarbiavimo tinklus (Lietuvos įmonės pavieniui nėra pajėgios to padaryti);
  • Dalintis technologine, tarptautinio marketingo, finansine kompetencija;
  • Kurti naujas verslo „žaidimo taisyklės“: XXI amžiaus sėkmingo verslo modelį. Skaityti daugiau