Lietuvos klasterių žemėlapis

Klasterio koordinatorius
Klasterio narys
Klasterio ryšiai

Metalų, mašinų ir įrenginių gamybos pramonė

Šią pramonės šaką sudaro 6 subsektoriai: metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba, elektros įrangos gamyba, niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba, variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba, kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba, mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas.

Pramonės šakos apžvalga

Direction Įmonių strategijos ir konkurencija Klasterizacijos procesai Paklausos pobūdis
Valdymo know-how sklaida sektoriuje 1 0 0
Korupcijos lygis 1 0 0
Vadybos ir verslo valdymo kompetencijų lygis 1 0 0
Sektoriaus įmonių skaičius 2 0 0
Integracijos į tarptautinius tinklus lygis 2 0 0
Sektoriaus specializacija 2 0 0
Orientacija į AT grindžiamą gamybą 2 0 0
0 0
0 0
Bendradarbiavimas su mokslinių tyrimų infrastruktūra ir kitomis įmonėmis įrangos naudojimo procese 0 1 0
Bendradarbiavimas su mokslinių tyrimų infrastruktūra ir kitomis įmonėmis pardavimo procesuose 0 2 0
Šakinių asociacijų veiklos efektyvumo lygis 0 3 0
Bendradarbiavimas su mokslinių tyrimų infrastruktūra ir kitomis įmonėmis produkto ar procesų vystymo procese 0 2 0
Bendradarbiavimas su mokslinių tyrimų infrastruktūra ir kitomis įmonėmis fundamentiniuose moksliniuose tyrimuose 0 2 0
Šakos įmonių apyvartos dalis bendroje visų įmonių apyvartoje 0 0 2
0 0
Vartojimo lygis 0 0 1
Išorinės rinkos dydis 0 0 2
Vidinės rinkos dydis 0 0 1
Metalų, mašinų ir įrenginių gamybos pramonės šakos konkurencingumo vertinimas: paklausos pobūdis, klasterizacijos procesai, įmonių vyraujančios strategijos ir konkurencija
Direction Infrastruktūra Fiziniai ištekliai Kapitalo ištekliai Žmogiškieji ištekliai
Logistikos infrastruktūros lygis 3 0 0 0
MTEP infrastruktūros lygis 2 0 0 0
Palankumas susisiekimo ryšiams tarp regionų 3 0 0 0
Palankumas supranacionalinio susisiekimo ryšiams 3 0 0 0
Įmonių technologinės bazės lygis 2 0 0 0
0 0 0
0 0 0
Vietos palankumas regioniniam tranzitiniam transportui 0 3 0 0
Vietinių žaliavų prieinamumo lygis 0 1 0 0
0 0 0
Vietinių finansinių institucijų paramos lygis 0 0 2 0
Įmonių investicijų į MTEP lygis 0 0 2 0
Privačių ir viešųjų investicijų lygis 0 0 2 0
0 0 0
Kvalifikuotos darbo jėgos pasiūla 0 0 0 2
Vadybos ir darbo kultūra 0 0 0 2
Pigios darbo jėgos pasiūla 0 0 0 2
Produktyvumas 0 0 0 2
Papildomo specialistų ugdymo pasiūla 0 0 0 1
Metalų, mašinų ir įrenginių gamybos pramonės šakos konkurencingumo vertinimas: veiksniai ir sąlygos veiklai.