Lietuvos klasterių žemėlapis

Klasterio koordinatorius
Klasterio narys
Klasterio ryšiai

Medienos ir baldų pramonė

Šią pramonės šaką sudaro 3 subsektoriai: medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba ir baldų gamyba.

Pramonės šakos apžvalga

Direction Klasterizacijos procesai Paklausos pobūdis Įmonių strategijos ir konkurencija
Bendradarbiavimas su mokslinių tyrimų infrastruktūra ir kitomis įmonėmis produkto ar procesų vystymo procese 1 0 0
Bendradarbiavimas su mokslinių tyrimų infrastruktūra ir kitomis įmonėmis fundamentiniuose moksliniuose tyrimuose 1 0 0
Šakinių asociacijų veiklos efektyvumo lygis 3 0 0
Bendradarbiavimas su mokslinių tyrimų infrastruktūra ir kitomis įmonėmis pardavimo procesuose 1 0 0
Bendradarbiavimas su mokslinių tyrimų infrastruktūra ir kitomis įmonėmis įrangos naudojimo procese 1 0 0
0 0
0 0
Šakos įmonių apyvartos dalis bendroje visų įmonių apyvartoje 0 2 0
Vartojimo lygis 0 2 0
Išorinės rinkos dydis 0 2 0
Vidinės rinkos dydis 0 2 0
Sektoriaus specializacija 0 0 1
Valdymo know-how sklaida sektoriuje 0 0 1
Korupcijos lygis 0 0 2
Vadybos ir verslo valdymo kompetencijų lygis 0 0 1
Sektoriaus įmonių skaičius 0 0 2
Integracijos į tarptautinius tinklus lygis 0 0 1
Orientacija į AT grindžiamą gamybą 0 0 1
0 0
Medienos ir baldų pramonės šakos konkurencingumo vertinimas: paklausos pobūdis, klasterizacijos procesai, įmonių vyraujančios strategijos ir konkurencija
Direction Infrastruktūra Fiziniai ištekliai Kapitalo ištekliai Žmogiškieji ištekliai
Logistikos infrastruktūros lygis 3 0 0 0
Palankumas susisiekimo ryšiams tarp regionų 3 0 0 0
Palankumas supranacionalinio susisiekimo ryšiams 3 0 0 0
Įmonių technologinės bazės lygis 2 0 0 0
MTEP infrastruktūros lygis 1 0 0 0
0 0 0
0 0 0
Vietos palankumas regioniniam tranzitiniam transportui 0 3 0 0
Vietinių žaliavų prieinamumo lygis 0 3 0 0
0 0 0
Vietinių finansinių institucijų paramos lygis 0 0 1 0
Įmonių investicijų į MTEP lygis 0 0 0 0
Privačių ir viešųjų investicijų lygis 0 0 0 0
0 0 0
Kvalifikuotos darbo jėgos pasiūla 0 0 0 2
Vadybos ir darbo kultūra 0 0 0 1
Pigios darbo jėgos pasiūla 0 0 0 2
Produktyvumas 0 0 0 1
Papildomo specialistų ugdymo pasiūla 0 0 0 2
Medienos ir baldų pramonės šakos konkurencingumo vertinimas: veiksniai ir sąlygos veiklai.