Lietuvos klasterių žemėlapis

Klasterio koordinatorius
Klasterio narys
Klasterio ryšiai

Chemijos pramonė

Šią pramonės šaką sudaro 5 subsektoriai: kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba, chemikalų ir chemijos produktų gamyba, pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba, guminių ir plastikinių gaminių gamyba, kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba. Šiai pramonės šakai priklauso ir biotechnologijų pramonės sektorius.

Pramonės šakos apžvalga

Direction Kapitalo ištekliai Žmogiškieji ištekliai Fiziniai ištekliai Infrastruktūra
post new_7dbbd981e9307e058dca23374f8db6b7-2 0 0 0 0
Privačių ir viešųjų investicijų lygis 3 0 0 0
Įmonių investicijų į MTEP lygis 2 0 0 0
Vietinių finansinių institucijų paramos lygis 2 0 0 0
0 0 0 0
Pigios darbo jėgos pasiūla 0 2 0 0
Vadybos ir darbo kultūra 0 2 0 0
Produktyvumas 0 2 0 0
Kvalifikuotos darbo jėgos pasiūla 0 2 0 0
Papildomo specialistų ugdymo pasiūla 0 2 0 0
post new_98752d4d9b670f5f47b2f5759950237c-2 0 0 0 0
Vietinių žaliavų prieinamumo lygis 0 0 1 0
Vietos palankumas regioniniam tranzitiniam transportui 0 0 3 0
post new_e695f140fbaa29748f53adf94b494697-2 0 0 0 0
Logistikos infrastruktūros lygis 0 0 0 3
Palankumas supranacionalinio susisiekimo ryšiams 0 0 0 3
Palankumas susisiekimo ryšiams tarp regionų 0 0 0 3
MTEP infrastruktūros lygis 0 0 0 3
Įmonių technologinės bazės lygis 0 0 0 2
0 0 0
Chemijos pramonės šakos konkurencingumo vertinimas: veiksniai ir sąlygos veiklai.
Direction Paklausos pobūdis Klasterizacijos procesai Įmonių strategijos ir konkurencija
Vidinės rinkos dydis 2 0 0
Išorinės rinkos dydis 2 0 0
Vartojimo lygis 2 0 0
Šakos įmonių apyvartos dalis bendroje visų įmonių apyvartoje 2 0 0
0 0
Bendradarbiavimas su mokslinių tyrimų infrastruktūra ir kitomis įmonėmis fundamentiniuose moksliniuose tyrimuose 0 2 0
Bendradarbiavimas su mokslinių tyrimų infrastruktūra ir kitomis įmonėmis produkto ar procesų vystymo procese 0 2 0
Bendradarbiavimas su mokslinių tyrimų infrastruktūra ir kitomis įmonėmis įrangos naudojimo procese 0 2 0
Bendradarbiavimas su mokslinių tyrimų infrastruktūra ir kitomis įmonėmis pardavimo procesuose 0 2 0
Šakinių asociacijų veiklos efektyvumo lygis 0 2 0
0 0
Sektoriaus įmonių skaičius 0 0 2
Vadybos ir verslo valdymo kompetencijų lygis 0 0 2
Korupcijos lygis 0 0 2
Valdymo know-how sklaida sektoriuje 0 0 2
Sektoriaus specializacija 0 0 3
Integracijos į tarptautinius tinklus lygis 0 0 3
Orientacija į AT grindžiamą gamybą 0 0 2
0 0
Chemijos pramonės šakos konkurencingumo vertinimas: paklausos pobūdis, klasterizacijos procesai, įmonių vyraujančios strategijos ir konkurencija